Про нас

Студентське наукове товариство ім. М.Д. Довгялло, Донецького національного медичного університету, є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою на кафедрах і підрозділах Донецького національного медичного університету у вільний від навчання або спеціально наданий час.

 

Основні цілі СНТ:

 • консолідація творчого й наукового потенціалу студентів, створення й розвиток сприятливих умов для формування фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності, участі їх у розробці актуальних питань науки, у дослідженнях, проведених у вузі;
 • оволодіння сучасним науковим методом пізнання;
 • придбання практичних навичок по постановці завдань і самостійному їхньому рішенню;
 • удосконалювання знань по обраній спеціальності;
 • забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості відповідно до його здатностей і потреб, формування цивільної свідомості, підвищення правової культури.

Основними завданнями СНТ є:

 • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
 • підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
 • створення умов для формування творчої активності;
 • допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
 • формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
 • координація діяльності підрозділів ДонНМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
 • своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
 • встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
 • висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *